conflictbemiddeling

Een van de snelste en effectiefste manieren om een geschil op te lossen is conflictbemiddeling. Hierbij gaat een neutrale en onpartijdige conflictspecialist vakkundig de gesprekken tussen de conflictpartijen begeleiden. De bemiddelaar draagt voortdurend zorg voor de mens die in het conflict betrokken is en voor de oplossing ervan. Uit onderzoek is gebleken dat een gestructureerde bemiddeling snel en efficiƫnt werkt zodat de bijhorende stress en kosten tot een minimum beperkt blijven. Dit is een betekenisvol voordeel ten opzichte van lange en geldverslindende juridische procedures.

Een bemiddelaar die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie dient te voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Hij/zij moet niet alleen een uitgebreide opleiding volgen, afgesloten met een examen, maar moet zich ook voortdurend bijscholen en aan strenge deontologische eisen voldoen. Deze omvatten onder andere vertrouwelijkheid en geheimhouding. Vrijwilligheid staat centraal : de bemiddeling kan steeds worden stopgezet door elke partij of door de bemiddelaar. Partijen kunnen zich, zo nodig, laten adviseren.

Conflictbemiddeling kort samengevat :

Budgetvriendelijk
Tijdsefficiƫnt
Flexibel
Vertrouwelijk
Toekomstgericht
Partijen behouden de controle over het geschil en de oplossing