privacyverklaring

persoonsgegevens die worden verwerkt

Roger Vermeulen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van zijn diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, op de website, aan hem verstrekt.
Hij kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres.

waarom Roger Vermeulen gegevens nodig heeft

Roger Vermeulen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan hij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit conflictadvies en -bemiddeling.

hoe lang Roger Vermeulen gegevens bewaart

Roger Vermeulen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

delen met anderen

Roger Vermeulen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Roger Vermeulen zal zo snel mogelijk, maximaal binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

beveiliging

Roger Vermeulen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roger Vermeulen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te bewaken dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door hem verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met hem op via mail of per brief.

contactgegevens

rogervermeulen.be is een website van Roger Vermeulen.
Postadres: Roger Vermeulen, Salvialaan 24, 2290 Vorselaar,
Telefoon: . +32 495 911 226
E-mailadres: info@rogervermeulen.be